Ďakujem za trpezlivosť, práve pripravujeme novú webstránku. Informácie o mojej práci nájdete na www.linkedin.com/in/dagmarkeryova.